USER CENTERED DESIGN

Onder druk wil je met zo min mogelijk handelingen inzicht krijgen. En informatie aangereikt krijgen die naadloos aansluit bij de eigen analyse van de situatie. Wearables kunnen daar bij helpen. Mits ze de gebruiker volledig begrijpen.

Daarom vinden wij het van essentieel belang om tijdens het creëren van toepassingen voor wearables de taken, behoeften en doelstellingen van de beoogde gebruikers volledig te doorgronden. Dat noemen wij User Centered Design.

De UX Designers in ons team leggen feilloos de behoeften van hulpverleners en andere onder druk presterende professionals bloot. En realiseren optimaal intuïtief gebruik van de wearables.